หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “ประชารัฐ” ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…คลิกอ่านเพิ่มเติม