หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วงปิดภาคเรียน