หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปมท. สั่งการให้ ผวจ.ทุกจังหวัด จ้างนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการ เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วงปิดภาคเรียน (1 คน ต่อ 1 ตำบล)…คลิกอ่านเพิ่มเติม