หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปมท. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร