หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.2 มอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เนื่องในโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561