หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง รมว.มท.เน้นย้ำถึงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 โดยการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง คือ 1. การบูรณาการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน…คลิกอ่านเพิ่มเติม