หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กบปภ.ช.) ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง การจัดตั้งศูนย์บัญชาการในทุกจังหวัด บูรณาการเครื่องมือเครื่องจักร…คลิกอ่านเพิ่มเติม