หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้ว่าฯ 12 จังหวัดชายแดนด้าน สปป.ลาว และ 3 จังหวัดใกล้เคียง ร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว