หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ เน้นย้ำ คนมหาดไทยต้องทำงานเป็นทีม ด้วยหัวใจรุกรบ อุทิศตนเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน อย่างยั่งยืน