หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองตาก เดินหน้าต่อ ขับเคลื่อนสร้างการตระหนักรู้ในทรัพยากรดิน จัดงานรณรงค์ร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายเนื่องในเดือนแห่ง “วันดินโลก” (World Soil Day ) พร้อมนำเสนอผลสำเร็จจากโครงการอำเภอนำร่องฯ ที่วังเจ้า ย้ำการทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือหัวใจของความสำเร็จ