หน้าแรก ข่าวภูมิภาค ผู้ว่าฯ เมืองสกล เปิดโครงการ “1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต” บูรณาการทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน