หน้าแรก ข่าวภูมิภาค บึงกาฬรวมพลัง “บวร” KICK OFF จัดกิจกรรม “โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ พร้อมเชิญชวนมาร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นทุกครัวเรือน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน