หน้าแรก ข่าวส่วนกลางกรม อธิบดีกรมการปกครองเผย ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดพะเยา เปิดปฏิบัติการพญางำเมือง บุกทลายคาราโอเกะแอบแฝงค้าประเวณีเด็ก อายุต่ำสุดเพียง 14 ปี และบุกทลายฮอลีวูดผับ พบเปิดเกินเวลาและเป็นแหล่งมั่วสุมเด็กเยาวชน