หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บิ๊กซี ห้างคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย” ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน