หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เผยความก้าวหน้าโครงการตลาดประชารัฐ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการที่มีพื้นที่ตลาดจำหน่ายสินค้าแล้วทั้งสิ้น 96,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.34 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 969.496 ล้านบาท…คลิกอ่านเพิ่มเติม